Aktualność

Opłata członkowska

Śląski  Związek Piłki Nożnej przypomina wszystkim klubom o obowiązku opłacenia składki członkowskiej  w wysokości 120 zł.  za  2017r.
Wpłaty należy dokonać wyłącznie w Biurze lub na konto Podokręgu Śl. Z.P.N
PKO  I/o Rybnik   Nr :

  35 1020 2472 0000 6902 0120 4163
        
        w terminie do 31 marca br.

        Opłacenie składki jest podstawowym obowiązkiem statutowym,wynikającym
       z przynależności członkowskiej oraz ustawy o stowarzyszeniach.

  • Opublikowno: 07-03-2017 12:12
Wstecz