Konferencje / Warsztaty

Kursokonferencja dla trenerów piłki nożnej organizowana przez Podokręg Rybnik oraz Racibórz

7/09/2020 08:45

Śląski Związek Piłki Nożnej wraz Podokręgiem Rybnik i Racibórz serdecznie zapraszają trenerów piłki nożnej na certyfikowaną konferencję szkoleniową w dn. 14.09.2020. 


Konferencja jest bezpłatna. Uczestnik otrzyma 3 godziny/punkty do zasad przedłużania licencji trenerskich zgodnie z poniższym:

Trener UEFA PRO- 0

Trener UEFA Elite Youth- 3

Trener UEFA A- 3

Trener UEFA B- 3

Trener Grassroots C- 3

Trener Grassroots D- 3

Trener UEFA A Goalkeeper- 0

Trener UEFA B Goalkeeper- 0

Trener UEFA Futsal B- 0

Trener UEFA Futsal C- 0

Trener Edukator- 3

Rejestracja: tylko poprzez portal PZPN24, w zakładce „Wydarzenia- kursy, licencje&konferencje”.

W dniu konferencji nie będzie prowadzona rejestracja.

Związku z pandemią Covid-19 będą wprowadzone wytyczne i zalecenia. Akceptacja wytycznych i zaleceń dawać będzie możliwość udziału w/w wydarzeniu.

Termin: 14 wrzesień 2020 r.

Godzina: 16.00-21.00.

Miejsce: Zespół Szkół nr 3 w Rybniku ul. Orzepowicka 15 a.

Ograniczona liczba miejsc: 70.

 

Harmonogram:

16 .00-16.15. Rozpoczęcie konferencji, powitanie przez Prezesa Podokręgu Rybnik.

16.15-17.15. Damian Galeja „Rozumienie gry w kategorii orlik- wybór wsparcia oraz struktura pozycji” część praktyczna.

17.15-18.15. Paweł Kaszyca, Dariusz widawski „Rozumienie gry w kategorii orlik- wyjście na pozycje” część praktyczna.

18.15. Przerwa kawowa.

18.45-19.45. Damian Galeja. Omówienie treningu pokazowego. Trendy w nauczaniu.

19.45-20.45. Paweł Kaszyca, Dariusz Widawski. Omówienie treningu pokazowego.

20.45. Zakończenie konferencji.

#SiłaRegionu #DzielSięwidzą #DążymyDoMistrzostwa

Informacje praktyczne dla uczestników konferencji w dniu 14.09.2020 r. 

Wytyczne związane z Covid-19.

  1. Każdy z uczestników posiada swój długopis do złożenia podpisów na liście obecności.
  2. W momencie złożenia podpisu każdy z uczestników zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zdrowia. Do pobrania poniżej z załącznika. Bez złożenia oświadczenia uczestnik nie będzie dopuszczony do konferencji.
  3. W momencie wejścia na salę obowiązkowa dezynfekcja rąk.
  4. W każdym momencie wyjścia z sali i powrocie na sale obowiązkowa dezynfekcja rąk.
  5. Uczestnik siada na wyznaczonym miejscu celem zachowania dystansu społecznego. Rozłożenie miejsc w formie szachownicy.
  6. Od momenty wejścia na salę oraz przez cały czas konferencji NAKAZ zasłaniania ust i nosa. Niestosowanie się do nakazu będzie skutkowało wyproszeniem z konferencji lub nawet przerwaniem całej konferencji.
  7. Bez względny ZAKAZ podchodzenia do wykładowców oraz organizatorów bez zachowania dystansu społecznego oraz bez zasłoniętych ust i nosa.
  8. W czasie panelu praktycznego również obowiązuje nakaz zasłania ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego.
  9. W momencie składania drugiego podpisu również obowiązują nakaz zasłania ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego.