Wydział Dyscypliny - Skład

MM

Michał Mazurek

Przewodniczący

ŁN

Łukasz Norek

Z-ca Przewodniczącego

EK

Ewa Konsek

Sekretarz

KD

Kazimierz Dajka

Członek