Aktualność

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Walne Zebranie Sprawozdawcze Podokręgu Rybnik przebiegło sprawnie, choć nie zabrakło w nim dyskusji oraz wniosków, będących głosem środowiska piłkarskiego.


Po przedstawieniu przez Michała Pietruszkę, przedstawiciela firmy Kahlenberg, wprowadzającej ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków PZPN-PZU, przyszła pora na przywitanie gości przez prezesa Podokręgu Rybnik Andrzeja Paulusa.

Za stołem prezydialnym obok sternika rybnickiej piłki zasiedli prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Henryk Kula oraz prezesi honorowi Podokręgu Rybnik Franciszek Wrana i Alojzy Musioł. Była tez chwila ciszy, którą uczczono zmarłych działaczy, a po wyborach przewodniczącego zebrania Grzegorza Juzka oraz sekretarz obrad Aleksandry Kolorz rozpoczęto realizowanie programu. Wybrano Komisję Mandatową z przewodniczącą Małgorzatą Pietruszką, która stwierdziła, że spośród 65 delegatów upoważnionych do głosowania na sali jest 26 mandatariuszy co sprawia, że zebranie jest prawomocne oraz Komisję Uchwał Wniosków z przewodniczącym Bolesławem Plutą.

Po wysłuchaniu sprawozdań: Andrzeja Paulusa podsumowującego dwuletnią pracę zarządu oraz Marki Haśki przedstawiającego ocenę Komisji Rewizyjnej rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabrał także Henryk Kula informując o dokonaniach, planach i zamierzeniach Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Franciszek Wrana przypomniał o turnieju upamiętniającym śp. Zygfryda Kiermaszka i złożył wniosek, żeby organizować memoriał zasłużonego trenera i działacza Odry Wodzisław i Podokręgu Rybnik. Nie zabrakło także głosów środowiska trenerskiego oraz pytań działaczy, z którymi prezes Henryk Kula dyskutował szczerze o możliwościach zmian i proponował rozwiązania, zapraszając jednocześnie na rozmowy w cztery oczy.

A na koniec obrad Komisja Uchwał Wniosków przedstawiła plon swojej pracy, stwierdzając przyjęcie przez delegatów sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej. A po wysłuchaniu głosów w dyskusji zobowiązała zarząd w imieniu delegatów do: kontynuowania współpracy z samorządami i administracją terytorialną w zakresie pomocy klubom w realizacji postanowień licencyjnych; poprawy bazy i infrastruktury sportowej w celu tworzenia właściwych warunków do uprawiania piłki nożnej; propagowania piłki nożnej poprzez dodatkowe formy rywalizacji, takie jak: turnieje dzieci i młodzieży, rozgrywki halowe i oraz eksponowanie Miasteczka Piłkarskiego; propagowania w klubach zasad gry Fair Play, przestrzegania przepisów prawa, regulaminów i postanowień władz związkowych oraz poszanowania zasad moralno-etycznych; kontynuowania szkolenia i doskonalenia kadry sędziowskiej, organizowania kursów sędziów związkowych, jak również dla sędziów klubowych w celu zapewnienia obsady dla dynamicznie rozwijających się rozgrywek dzieci; współpracy z Wydziałem Szkolenia ŚlZPN w zakresie szkolenia i dokształcania trenerów; kontynuowania okresowych spotkań z działaczami klubowymi w celu przedstawienia bieżących spraw i problemów; poczynienia odpowiednich kroków organizacyjnych i regulaminowych w celu zwiększenia ilości drużyn uczestniczących w rozgrywkach klasy C oraz do odpowiedniej współpracy ze środkami masowego przekazu w celu propagowania i promocji działalności podokręgu.

galeria foto

źródło: Śląski ZPN
  • Opublikowno: 26-04-2018 03:44
Wstecz