Konferencje / Warsztaty

Kursokonferencja dla trenerów piłki nożnej organizowana przez Podokręgi Bielsko-Biała oraz Tychy

7/09/2020 09:02

Śląski Związek Piłki Nożnej wraz Podokręgiem Bielsko-Biała i Tychy serdecznie zapraszają trenerów piłki nożnej na certyfikowaną konferencję szkoleniową w dn. 14.09.2020. 


Temat wiodący: Nowoczesne formy szkolenia w kategoriach wiekowych: młodzik, orlik.

Konferencja jest bezpłatna. Uczestnik otrzyma 3 godziny/punkty do zasad przedłużania licencji trenerskich zgodnie z poniższym:

Trener UEFA PRO- 0

Trener UEFA Elite Youth- 3

Trener UEFA A- 3

Trener UEFA B- 3

Trener Grassroots C- 3

Trener Grassroots D- 3

Trener UEFA A Goalkeeper- 0

Trener UEFA B Goalkeeper- 0

Trener UEFA Futsal B- 0

Trener UEFA Futsal C- 0

Trener Edukator- 3

Rejestracja: tylko poprzez portal PZPN24, w zakładce „Wydarzenia- kursy, licencje&konferencje”.

W dniu warsztatów nie będzie prowadzona rejestracja.

Związku z pandemią Covid-19 będą wprowadzone wytyczne i zalecenia. Akceptacja wytycznych i zaleceń dawać będzie możliwość udziału w/w wydarzeniu.

 

Miejsce: Wilkowice Hala sportowa GOSiR Wilkowice Ul. Szkolna 8a, 43-365 Wilkowice

Termin: 14.09.2020

Godz. 16.00-20.00.

Ograniczona liczba miejsc: 70.

 

Harmonogram:

16.00-16.45. Wykład 1. innowacyjne formy treningu techniki indywidualnej w Akademii BBTS Podbeskidzie, Wojciech Fluder, BBTS Podbeskidzie Bielsko-Biała.

16.45-17.30. Wykład 2. Rozumienie gry – budowanie centrum gry, wsparcie utrzymujące i zdobywające, Trener Edukator PZPN.

17.30-18.15. Wykład 3. Rozumienie gry – nowoczesne formy szkolenia, Jarosław Ziemba, APN GKS Tychy.

18.15-18.30. Przerwa kawowa.

18.30-19.15. Trening pokazowy 1. Rozumienie gry – budowanie centrum gry, wsparcie utrzymujące i zdobywające, Trener Edukator PZPN.

19.15-20.00. Trening pokazowy 2. Rozumienie gry – nowoczesne formy szkolenia, Jarosław Ziemba, APN GKS Tychy.

20.00. Podsumowanie i zakończenie konferencji.

#SiłaRegionu #DzielSięwidzą #DążymyDoMistrzostwa

Informacje praktyczne dla uczestników konferencji w dniu 14.09.2020 r. 

Wytyczne związane z Covid-19.

  1. Każdy z uczestników posiada swój długopis do złożenia podpisów na liście obecności.
  2. W momencie złożenia podpisu każdy z uczestników zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zdrowia. Do pobrania poniżej z załącznika. Bez złożenia oświadczenia uczestnik nie będzie dopuszczony do konferencji.
  3. W momencie wejścia na salę obowiązkowa dezynfekcja rąk.
  4. W każdym momencie wyjścia z sali i powrocie na sale obowiązkowa dezynfekcja rąk.
  5. Uczestnik siada na wyznaczonym miejscu celem zachowania dystansu społecznego. Rozłożenie miejsc w formie szachownicy.
  6. Od momenty wejścia na salę oraz przez cały czas konferencji NAKAZ zasłaniania ust i nosa. Niestosowanie się do nakazu będzie skutkowało wyproszeniem z konferencji lub nawet przerwaniem całej konferencji.
  7. Bez względny ZAKAZ podchodzenia do wykładowców oraz organizatorów bez zachowania dystansu społecznego oraz bez zasłoniętych ust i nosa.
  8. W czasie panelu praktycznego również obowiązuje nakaz zasłania ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego.
  9. W momencie składania drugiego podpisu również obowiązują nakaz zasłania ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego.