Praca dla Trenera - regulamin

§ 1

Praca dla Trenera to zbiór ogłoszeń klubów, oferujących zatrudnienie dla trenerów. To bezpłatna forma pomocy dla klubów, a jednocześnie skomasowana informacja dla poszukujących pracy trenerów.

 

§ 2

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie przez klub listownie bądź drogą mailową wypełnionego druku ogłoszenia, potwierdzonego przez upoważnioną osobę, reprezentującą klub.

 

§ 3

Druk ogłoszenia wypełniony przez klub będzie zawierał obok danych kontaktowych klubu informacje dotyczące wymogów posiadania przez kandydata na trenera stosownej, aktualnej Licencji Trenerskiej oraz wiedzę o poziomie rozgrywkowym drużyny do objęcia. Druk ogłoszenia upoważnia Śląski Związek Piłki Nożnej do zamieszczenia jego treści na  stronie internetowej www.slzpn.pl

 

§ 4

Baza klubów oferujących zatrudnienie trenerom będzie dostępna w zakładce Komisji Szkolenia - „Praca dla Trenera” , na stronie internetowej Śląskiego Związku Piłki Nożnej www.slzpn.pl

 

§ 5

Trenerzy poszukujący zatrudnienia powinni we własnym zakresie skontaktować się z klubem oferującym pracę, korzystając bezpłatnie z zamieszczonych ogłoszeń.

 

§ 6

Śląski Związek Piłki Nożnej nie będzie w jakikolwiek sposób partycypował w trybie ustalania warunków i zasad zatrudnienia trenera przez nowego pracodawcę.

 

§ 7

Uczestnictwo w programie „Praca dla Trenera” dotyczy danego roku kalendarzowego, zaś kluby, których ogłoszenia stały się nieaktualne winny poinformować o tym Śląski Związek Piłki Nożnej. Pozostałe ogłoszenia automatycznie usuwane są z bazy ofert w dniu 31 grudnia właściwego roku kalendarzowego.

 

§ 8

Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach, ul. Francuska 32, 40-028 Katowice, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jest Administratorem danych zamieszczanych na stronie Referatu Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Dane będą przetwarzane na podstawie umowy, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu oraz na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, jakim jest udostępnienie danych kontaktowych klubów w związku z prowadzonym projektem „Praca dla Trenerów” (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Osobom których dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie danych  osobowych na zasadach określonych w art. 15-22 RODO. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług  i zakresie niezbędnym do tych czynności. W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych, osobom których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w projekcie. Dane będą przetwarzane do czasu usunięcia oferty z bazy najpóźniej w dniu 31 grudnia danego roku kalendarzowego. W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.