Uchwały Zarządu PZPN

Uchwała o członkostwie

Uchwała w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej  oraz  Załącznik nr 2

Uchwała w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną

Uchwała - Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej

Regulamin Dyscyplinarny PZPN

Uchwała w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu

Uchwała w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych

Uchwała w sprawie zasad uzupełniania klas rozgrywkowych

Uchwała w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich

Uchwała w sprawie rozgrywania meczów na boiskach posiadających sztuczną murawę

Uchwała w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników

Uchwała w sprawie opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego zawodnika

 

Uchwały Zarządu Śląskiego ZPN i Komisji ds. Nagłych

 

28 lutego 2023

Uchwała Nr 11/23/Z w sprawie zatwierdzenia załącznika do przepisów licencyjnych

Uchwała Nr 12/23/Z w sprawie zatwierdzenia dokumentów obowiązujących w procedurze licencyjnej 2023-2025

Uchwała Nr 13/23/Z w sprawie zmian w Regulaminie Ramowym rozgrywek w piłkę nożną

Uchwała Nr 14/23/Z w sprawie zatwierdzenia wzoru sprawozdania sędziego oraz  Wzór sprawozdania sędziego

 

31 stycznia 2023

Uchwała Nr 1/23/Z w sprawie przeprowadzania weryfikacji boisk do gry w piłkę nożną i hal sportowych do gry w futsal

Uchwała Nr 2/23/Z w sprawie zmian w Załączniku nr 1 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłkę nożną

Uchwała Nr 3/23/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu kwalifikacji drużyn do rozgrywek I i II Ligi Wojewódzkiej Młodzika Młodszego D2 (rocznik 2012) w rundzie jesiennej 2023

Uchwała Nr 7/23/Z w sprawie ustalenia wysokości stawki z tytułu zwrotu kosztów przejazdu działaczom sportowym organów wykonawczych Śl. ZPN

 

21 października 2022

Uchwała Nr 68/22/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowej Ligi Futsalu U-12 i U-10 na sezon 2022/2023 i następne

 

27 września 2022

Uchwała Nr 61/22/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu II ligi futsalu kobiet i III ligi futsalu mężczyzn na sezon 2022/2023 i następne

Uchwała Nr 62/22/Z_w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Młodzieżowej Ligi Futsalu U-17 i U-15 na sezon 2022/2023 i następne

Uchwała Nr 63/22/Z_w sprawie zatwierdzenia tabeli opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach Futsalu obowiązujących w Śląskim Związku Piłki Nożnej od 27.09.2022 r.

Uchwała Nr 66/22/Z w sprawie zatwierdzenia zasad dot. turniejów organizowanych przez Śląski ZPN

Uchwała Nr 67/22/Z w sprawie zatwierdzenia zasad organizacji szkoleń dla trenerów organizowanych przez Śląski ZPN

 

11 sierpnia 2022

Uchwała Nr 16/KdsN/22 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo III ligi grupy 3 w piłce nożnej kobiet na sezon 2022/2023

 

18 lipca 2022

Uchwała Nr 47/22/Z w sprawie zmian w Regulaminie Ramowym rozgrywek w piłkę nożną

Uchwała Nr 48/22/Z w sprawie zmian w Załączniku nr 2 do Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłkę nożną

Uchwała Nr 49/22/Z w sprawie zmiany Regulaminu rozgrywek kobiecych prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej w sezonie 2022/2023

 

28 czerwca 2022

Uchwała Nr 31/22/Z w sprawie zmian w Regulaminie Ramowym rozgrywek w piłkę nożną i zatwierdzenia załączników (Zmiany w Regulaminie Ramowym)

Uchwała Nr 31/22/Z w sprawie zmian w Regulaminie Ramowym rozgrywek w piłkę nożną i zatwierdzenia załączników (Załącznik nr 1 do Ramowego - wytyczne)

Uchwała Nr 31/22/Z w sprawie zmian w Regulaminie Ramowym rozgrywek w piłkę nożną i zatwierdzenia załączników (Załącznik nr 2 do Ramowego - awanse i spadki)

Uchwała Nr 32/22/Z w sprawie zatwierdzenia regulaminów na sezon 2022/2023 (Regulamin Pucharu Polski mężczyzn w sezonie 2022/2023 - załącznik nr 1)

Uchwała Nr 32/22/Z w sprawie zatwierdzenia regulaminów na sezon 2022/2023 (Regulamin Pucharu Polski kobiet w sezonie 2022/2023 - załącznik nr 2)

Uchwała Nr 32/22/Z w sprawie zatwierdzenia regulaminów na sezon 2022/2023 (Regulamin rozgrywek kobiecych w sezonie 2022/2023 - załącznik nr 3)

Uchwała Nr 32/22/Z w sprawie zatwierdzenia regulaminów na sezon 2022/2023 (Program Pro Junior System w rozgrywkach Klasy Okręgowej i Klasy A w sezonie 2022/2023 - załącznik nr 4)

Uchwała Nr 32/22/Z w sprawie zatwierdzenia regulaminów na sezon 2022/2023 (Regulamin programu "Gra poza unifikacją" na sezon 2022/2023 - załącznik nr 5)

Uchwała Nr 33/22/Z w sprawie zatwierdzenia podziału IV ligi

Uchwała Nr 34/22/Z w sprawie składu Komisji Rozgrywek Śl. ZPN

Uchwała Nr 36/22/Z w sprawie zatwierdzenia tabeli ekwiwalentów sędziowskich na zawodach Śl. ZPN, obowiązującej od 01.07.2022 r.

Uchwała Nr 37/22/Z w sprawie zasad obsady sędziowskiej w rozgrywkach od U-11 do U-6

Uchwała Nr 43/22/Z w sprawie zasad używania i wykorzystywania emblematu Śląskiego Związku Piłki Nożnej     i     kolory

 

12 kwietnia 2022

Uchwała Nr 19/22/Z w sprawie zatwierdzenia ramowego terminarza rozgrywek w sezonie 2022/2023

 

11 marca 2022

Uchwała Nr 3/KdsN/22 w sprawie zmiany w Załączniku nr 2 do Regulamin Ramowego (zmiany w I i II lidze B1)

 

20 grudnia 2021

Uchwała Nr 82/21/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozgrywek halowych o Puchar Prezesa Śl. ZPN

Uchwała Nr 97/21/Z w sprawie zmian w Regulaminie Ramowym rozgrywek w piłkę nożną (zmieniona z 9:00 na 10:00 godzina rozpoczęcia zawodów)

Uchwała Nr 97/21/Z w sprawie zmian w Załączniku nr 1 do Regulaminu Ramowego (Schemat boiska w I, II i III lidze D1 i D2)

 

26 października 2021

Uchwała Nr 81/21/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej i Komisji Szkolenia Podokręgu Śl. ZPN

Uchwała Nr 82/21/Z w sprawie powołania składu Komisji Szkolenia Śl. ZPN

Uchwała Nr 83/21/Z w sprawie ustalenia zasad przenoszenia klubów pomiędzy Podokręgami Śl. ZPN

Uchwała Nr 84/21/Z w sprawie ustalenia zasad zgłoszenia przez kluby szczebla centralnego zgłoszenia drużyn rezerw do IV ligi, Klasy Okręgowej lub Klasy A

Uchwała Nr 85/21/Z w sprawie zatwierdzenia tabeli ekwiwalentów sędziowskich na zawodach Śl. ZPN, obowiązującej od 01.01.2022 r.

 

28 września 2021

Uchwała Nr 80/21/Z w sprawie zmian w Regulaminie Ramowym rozgrywek w piłkę nożną

 

23 sierpnia 2021

Uchwała Nr 19/KdsN/21 w sprawie zmiany w Regulaminie Ramowym rozgrywek w piłkę nożną (uprawnienie zawodników spoza Unii)

 

3 sierpnia 2021

Uchwała Nr 62/21/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski Kobiet w sezonie 2021/2022 na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 63/21/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Kobiecych prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej

Uchwała Nr 67/21/Z w sprawie uzupełnienia składu IV ligi w sezonie 2021/2022

Uchwała Nr 68/21/Z w sprawie zmiany w Załączniku nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłkę nożną dotyczącym awansów i spadków w sezonie 2021/2022

Uchwała Nr 73/21/Z w sprawie zmiany w Regulaminie Ramowym rozgrywek w piłkę nożną (1 młodzieżowiec w IV lidze)

 

7 lipca 2021

Uchwała Nr 50/21/Z w sprawie zatwierdzenia składu IV ligi w sezonie 2021/2022

Uchwała Nr 52/21/Z w sprawie zatwierdzenia załączników do Regulaminu Rozgrywek w piłkę nożną (Załącznik nr 1 do Ramowego - wytyczne)

Uchwała Nr 52/21/Z w sprawie zatwierdzenia załączników do Regulaminu Rozgrywek w piłkę nożną (Załącznik nr 2 do Ramowego - awanse i spadki)

Uchwała Nr 53/21/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Programu Pro Junior System w sezonie 2021/2022

Uchwała Nr 54/21/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Puchar Polski w sezonie 2021/2022

Uchwała Nr 55/21/Z w sprawie przyjęcia ramowego terminarza rozgrywek w sezonie 2021/2022

 

23 lutego 2021

Uchwała Nr 20/21/Z w sprawie zmian w Regulaminie Ramowym Rozgrywek oraz Załączniku nr 1 do Regulaminu Ramowego Rozgrywek (sztuczne oświetlenie)

/Regulamin Ramowy po zmianach oraz Załącznik nr 1 po zmianach/

Uchwała Nr 30/21/Z w sprawie stosowania nazwy w celach marketingowych przez Fundację Akademia Łukasza Piszczka

 

9 lutego 2021

Uchwała Nr 3/21/KdsN w w sprawie zmiany w tabeli ekwiwalentów sędziowskich

 

26 stycznia 2021

Uchwała Nr 3/21/Z w sprawie zatwierdzenia zasad postępowania ze sprawozdaniami z zawodów

Uchwała Nr 13/21/Z w sprawie zmian w tabeli opłat związanych z uczestnictwem w rozgrywkach Śl. ZPN

 

9 grudnia 2020

Uchwała Nr 58/12/20/Z w sprawie zmiany nazwy klubu (GKS Naprzód-23 Rydułtowy)

Uchwała Nr 59/12/20/Z w sprawie prowadzenia zawodów przez sędziego klubowego

Uchwała Nr 60/12/20/Z w sprawie zatwierdzenia wzoru sprawozdania sędziego oraz Wzór sprawozdania

 

9 listopada 2020

Uchwała Nr 49/11/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Dyscypliny Śląskiego Związku Piłki Nożnej i Komisji Dyscypliny Podokręgu

Uchwała Nr 50/11/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Związkowej Komisji Odwoławczej Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 51/11/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rzecznika Prawa Związkowego Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 53/11/20/Z w sprawie stosowania nazwy w celach marketingowych przez MKS Śląsk Świętochłowice

 

28 września 2020

Uchwała Nr 42/9/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 43/9/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Klubu Seniora Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 44/9/20/Z w sprawie zatwierdzenia tabeli opłat

Uchwała Nr 45/9/20/Z w sprawie zatwierdzenia tabeli ekwiwalentów sędziowskich obowiązującej w Śląskim Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 47/9/20/Z w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego Śl. ZPN

 

25 sierpnia 2020

Uchwała Nr 6/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Szkolenia i Komisji Szkolenia Podokręgu Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 7/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji ds. Rozgrywek Śląskiego Związku Piłki Nożnej i Komisji ds. Rozgrywek Podokręgów

Uchwała Nr 8/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Futsalu i Piłki Plażowej Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 9/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Piłki Kobiecej Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 10/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Dyscypliny Śląskiego Związku Piłki Nożnej i Komisji Dyscypliny Podokręgu

Uchwała Nr 11/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 12/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Medialnej Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 13/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Piłki Nożnej i Kolegium Sędziów Podokręgu

Uchwała Nr 14/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zespołu ds. bezpieczeństwa oraz uzgadniania projektów budowy, przebudowy i modernizacji stadionów piłkarskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 15/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Odznaczeń Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Zasady przyznawania Honorowych Odznak i wyróżnień Śl. ZPN

Uchwała Nr 27/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Kobiecych prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej

Uchwała Nr 28/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Programu "Gra Poza Unifikacją" Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 38/8/20/Z w sprawie zatwierdzenia zasad uczestnictwa dwóch zawodników spoza Unii Europejskiej w rozgrywkach IV ligi i niższej klasy prowadzonych przez Śląski ZPN

 

21 lipca 2020 (Komisja ds. Nagłych)

Uchwała Nr 16/KdsN/20 Komisji ds. Nagłych Śląskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Programu PRO Junior System w sezonie 2020/2021

Uchwała Nr 17/KdsN/20 Komisji ds. Nagłych Śląskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Turnieju "Puchar 100-lecia Śl.ZPN"

 

7 lipca 2020

Uchwała Nr 63/20/Z w sprawie zatwierdzenia uchwały Komisji ds. Nagłych Śl. ZPN

Uchwała Nr 65/20/Z w sprawie rozpoczęcia rozgrywek w sezonie 2020/2021

Uchwała Nr 66/20/Z w sprawie zmian w Regulaminie Ramowym Rozgrywek w piłkę nożną

Uchwała Nr 67/20/Z w sprawie zatwierdzenia załączników do Regulaminu Rozgrywek w piłkę nożną (Załącznik nr 1 do Ramowego - wytyczne)

Uchwała Nr 67/20/Z w sprawie zatwierdzenia załączników do Regulaminu Rozgrywek w piłkę nożną (Załącznik nr 2 do Ramowego - awanse i spadki)

Uchwała Nr 68/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ligi Juniorów Młodszych B2 w sezonie 2020/2021

Uchwała Nr 69/20/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski w sezonie 2020/2021 na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała Nr 70/20/Z w sprawie ustalenia wieku młodzieżowca w IV lidze w sezonie 2020/2021

Uchwała Nr 71/20/Z w sprawie przyjęcia klubu Górnik Zabrze S.S.A. do I ligi A1

Uchwała Nr 72/20/Z w sprawie zatwierdzenia tabeli ekwiwalentów sędziowskich na sezon 2020/2021 i następne

Uchwała Nr 73/20/Z w sprawie kar dyskwalifikacji określonych liczbą meczów nieobytych w sezonie 2019/2020

Uchwała Nr 76/20/Z w sprawie zmian w Komisji ds. Licencji Klubowych

Uchwała Nr 77/20/Z w sprawie zmian w Komisji Dyscypliny

Uchwała Nr 78/20/Z w sprawie zmian w Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych

Uchwała Nr 79/20/Z w sprawie zmian w Związkowej Komisji Odwoławczej

Uchwała Nr 80/20/Z w sprawie zmian w Kolegium Sędziów Śl. ZPN

Uchwała Nr 81/20/Z w sprawie zmian w Komisji Piłki Kobiecej Śl. ZPN

Uchwała Nr 83/20/Z w sprawie anulowania opłat za transfery czasowe w rundzie wiosennej sezonu 2019/2020 dla klubów od IV ligi w dół

 

23 czerwca 2020

Uchwała Nr 50/20/Z w sprawie zatwierdzenia tabeli opłat - Futsal

Uchwała Nr 50/20/Z w sprawie zatwierdzenia tabeli opłat - Kobiety

 

14 maja 2020

Uchwała Nr 40/20/Z w sprawie zakończenia rozgrywek piłkarskich w sezonie 2019/2020 prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej

Uchwała Nr 41/20/Z w sprawie zakończenia rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo III ligi grupy III w sezonie 2019/2020

 

19 grudnia 2019

Uchwała nr 112/19/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ramowego Pucharu Śląska w Futsalu

Uchwała nr 114/19/Z w sprawie zmiany uchwały Nr 105/19/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 12.11.2019r.

 

12 listopada 2019

Uchwała nr 104/19/Z w sprawie ustalenia zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Śl. ZPN (Sprawozdawczo - Wyborcze)

Uchwała nr 105/19/Z w sprawie zwołania Walnego Zebrania Delegatów Śl. ZPN (sprawozdawczo - wyborczego) - zmiana Uchwały nr 105 Uchwałą nr 114 w dniu 19 grudnia

Uchwała nr 106/19/Z w sprawie zasad kandydowania na Prezesa Śl. ZPN

Uchwała nr 107/19/Z w sprawie zatwierdzenia Porządku Obrad oraz Regulaminu Obrad Zebrania Klubów Podokręgów Śl. ZPN

Uchwała nr 108/19/Z w sprawie zasad kandydowania na Prezesa Podokręgu Śl. ZPN

Uchwała nr 110/19/Z w sprawie zmian w Regulaminach Komisji ds. Rozgrywek i Komisji Piłki Kobiecej Śl. ZPN (Komisja ds. Rozgrywek)

Uchwała nr 110/19/Z w sprawie zmian w Regulaminach Komisji ds. Rozgrywek i Komisji Piłki Kobiecej Śl. ZPN (Komisja Piłki Kobiecej)

 

1 października 2019

Uchwała nr 68/19/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozgrywek Turnieju o Puchar Prezesa Śl. ZPN

Uchwała nr 93/19/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo II Ligi Futsalu na sezon 2019/2020 i następne

Uchwała nr 94/19/Z w sprawie zmian w Regulaminie Ramowym Rozgrywek

 

30 lipca 2019

Uchwała nr 63/19/Z w sprawie kompetencji struktur i organów Śl. ZPN

Uchwała nr 65/19/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu PRO Junior System na sezon 2019/2020

Uchwała nr 69/19/Z w sprawie wyrażenia zgody na równoczesny udział w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym dwóch zawodników spoza obszaru Unii Europejskiej (LKS Zameczek Czernica)

Uchwała nr 70/19/Z w sprawie wyrażenia zgody na równoczesny udział w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym dwóch zawodników spoza obszaru Unii Europejskiej (APN Odra Sp. z o.o.)

Uchwała nr 71/19/Z w sprawie uzupełnienia składu III ligi grupy III

Uchwała nr 72/19/Z w sprawie zmian w Regulaminie Ramowym Rozgrywek w piłkę nożną

Uchwała nr 73/19/Z w sprawie zatwierdzenia Regulaminu I Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych B2 w sezonie 2019/2020 i zaktualizowana tabela opłat

Uchwała nr 74/19/Z w sprawie przejęcia przez UKS Ruch Radzionków miejsca KS Ruch Radzionków w rozgrywkach

Uchwała nr 82/19/Z w sprawie zatwierdzenia zmian w załączniku nr 3 do Regulaminu Ramowego dotyczącego rozgrywek kobiecych

 

18 czerwca 2019

Regulamin Ramowy

Załącznik nr 1 (rozgrywki młodzieżowe - wytyczne)

Załącznik nr 2 (awanse i spadki)

Regulamin Pucharu Polski

Regulamin III ligi grupy III

Terminy rozgrywek

Tabela opłat

Ekwiwalenty sędziowskie

 

20 lutego 2019

Regulaminu Komisji Szkolenia Śl. ZPN i Komisji Szkolenia Podokręgu

Regulaminu Komisji ds. Rozgrywek i Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu

Regulaminu Komisji Dyscypliny Śl. ZPN i Komisji Dyscypliny Podokręgu

Regulaminu Kolegium Sędziów Śl. ZPN i Kolegium Sędziów Podokręgu

Regulaminu Komisji Futsalu Śl. ZPN

Regulaminu Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Śl. ZPN

Regulaminu Komisji Piłki Kobiecej Śl. ZPN

Turniej o Mistrzostwo Śląska U-17 i U-19

Zmiany w Załączniku nr 1 Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłkę nożną

Zatwierdzenie tabeli ekwiwalentów sędziowskich

Zatwierdzenie tabeli opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach organizowanych przez Śl. ZPN

Przyjęcie jako członka Uczniowski Klub Sportowy FOOTBALL4PRO Bartłomiej Konieczny z siedzibą w Bielsku - Białej

Przyjęcie jako członka Uczniowski Klub Sportowy RAPID Wodzisław Śląski

Zmiany nazwy Ludowego Klubu Sportowego ZIELONI z siedzibą w Zborowskim na Klub Sportowy ZIELONI ZBOROWSKIE

 

22 stycznia 2019

Regulamin Komisji ds. Nagłych Śląskiego ZPN

Regulamin Zarządu Śląskiego ZPN

Regulamin Podokręgu Śląskiego ZPN

Schemat organizacyjny Śląskiego ZPN

 

5 grudnia 2018

Zasady rozliczania delegacji sędziowskich

 

14 października 2018

Zasady rozgrywania meczów drużyn młodzieżowych przy sztucznym oświetleniu

Przyjęcie zmiany nazwy - z KS GTV Stadion Śląski Chorzów na KS Stadion Śląski Chorzów

 

24 września 2018

Regulamin rozgrywek o Puchar Prezesa Śląskiego ZPN w kategorii U-12 i U-11

Przyjęcie i zatwierdzenie programu "Sędzia klubowy"

Przyjęcie i zatwierdzenie Tabeli ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów, delegatów i mentorów na zawodach Śląskiego ZPN

Zgoda na równoczesny udział w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym dwóch zawodników spoza obszaru Unii Europejskiej (Musepa i Terbalyan - LKS Przemsza Siewierz)

Zgoda na równoczesny udział w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym dwóch zawodników spoza obszaru Unii Europejskiej (Herasymov i Ngwagwu - KS Górnik Piaski)

Zatwierdzenie załącznika nr 3 do Regulaminu Ramowego dot. rozgrywek kobiet wraz z aneksem

 

17 lipca 2018

Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Ramowym Rozgrywek i załączników do Ramowego   /Regulamin Ramowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2/

Zatwierdzenie Regulaminu Pucharu Polski (Regulamin PP)

Zatwierdzenie Regulaminu Wydziału Piłki Kobiecej (Regulamin WPK)

Zmiany w Regulaminie Związkowej Komisji Odwoławczej

Zmiany w Regulaminie Wydziału Futsalu (Regulamin Wydziału Futsalu)

Uchwała kompetencyjna struktur i organów Śl. ZPN

Zgoda na przeniesienie drużyn rocznika 2004 z RKP ROW Rybnik do KS ROW 1964 Rybnik

Zgoda na przeniesienie drużyny rocznika 2004 z MUKP Dąbrowa Górnicza do KS Unia Dąbrowa Górnicza

Zgoda na przejęcie przez APN Olimpia Piekary Śląskie z zachowaniem dotychczasowych klas rozgrywkowych sekcji piłki nożnej MKS Olimpia Piekary Śląskie

Zgoda na przejęcie przez AKS Górnik Niwka z zachowaniem dotychczasowych klas rozgrywkowych sekcji piłki nożnej AKS Niwka

Przyjęcie klubu na członka - MKS Gmina Lubomia

Przyjęcie klubu na członka - MKP Brenna - Górki

Przyjęcie klubu na członka - UKS Sławków

Przyjęcie klubu na członka - Sporting Football Academy Lubliniec

Przyjęcie klubu na członka - UKS AP Orzesze

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - LKS Będusz

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - UKS Orzeł Konopiska

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - UKS Sokół Wręczyca

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - FKS Rychwałd

Dopuszczenie boiska ze sztuczną nawierzchnią do rozgrywania meczów piłki nożnej - Chorzów ul. Harcerska 1

Dopuszczenie boiska ze sztuczną nawierzchnią do rozgrywania meczów piłki nożnej - Bytom przy ul. Olimpijskiej i Piekarskiej

 

14 lipca 2018 (Zarząd PZPN) i 21 sierpnia 2018 (Prezydium Zarządu Śl. ZPN)

Pro Junior System dla IV ligi

Pro Junior System dla Klasy Okręgowej i Klasy A

 

21 maja 2018

Włączenie Podokręgu Skoczów do struktury Związku

Włączenie Podokręgu Żywiec do struktury Związku

Włączenie Podokręgu Lubliniec do struktury Związku

Przyjęcie klubu na członka - AKS Górnik Niwka

Przyjęcie klubu na członka - SKFiS Górnik 09 Mysłowice

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - KS JSS Silesia Piekary Śląskie

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - UKS Szombierki Bytom

Przejęcie przez MTS Knurów sekcji kobiet KS Concordia Knurów

Zgoda na różnicę jednej klasy pomiędzy I a II zespołem MLKS Znicz Kłobuck

Zatwierdzenie tabeli opłat - futsal i kobiety   /tabela opłat futsal   i   tabela opłat kobiety/

 

19 marca 2018

Przeniesienie drużyn z SP MOSiR Jastrzębie do KS GKS 1962 Jastrzębie S.A.

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - LKS Nadwiślan Góra

Przyjęcie klubu na członka - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP - Oratorium Pogrzebień

Przyjęcie klubu na członka - Śląska Akademia Futbolu Gliwice

Przyjęcie klubu na członka - UKS AS Karczewice

Przyjęcie klubu na członka - UKS AP Champions Żory

Przyjęcie klubu na członka - APN Olimpia Piekary Śląskie

Przyjęcie klubu na członka - Diamond Academy Rogoźnik

Przyjęcie klubu na członka - MTS Knurów


23 stycznia 2018

Przyjęcie klubu na członka - MKS Concordia Knurów

Przyjęcie zmiany nazwy - z UKS Gimnazjum Istebna na UKKS Istebna

Przyjęcie prawa używania w celach marketingowych nazwy MKS Górnik 09 Mysłowice

Wygaśnięcie członkostwa i skreślenia z rejestru - KS Polonia Bytom S.A.

 

 

 

Pobierz
Taryfikator kar pieniężnych za przewinienia dyscyplinarne
Pobierz
Regulamin Dyscyplinarny PZPN
Pobierz
Oświadczenie antykorupcyjne (do licencji trenerskiej)
Pobierz
Formularz rejestracyjny - Konferencja 17.12.2016 r.
Pobierz
Szkolenie dzieci i młodzieży
Pobierz
Procedury oraz zasady zakładania konta PZPN24 oraz aplikacji na komisje/konferencje trenerskie
Pobierz
Zgoda rodziców. Zgrupowanie/konsultacja
Pobierz
Oświadczenie rodziców do Śląskiej Federacji Sportu
Pobierz
Uchwała V/75 z dnia 25.05.2017 Zarządu PZPN w sprawie Organizacji Kursów i Kształcenia Trenerów
Pobierz
Uchwała nr IV63 z dnia 20.04.2017r. - Licencje trenerskie
Pobierz
Uchwała nr IV63 z dnia 20.04.2017r. - Licencje trenerskie. Po zmianach.
Pobierz
Uchwala_w_sprawie_licencji_dla_sedziow_pilkarskich.pdf
Pobierz
Zalacznik_1_wniosek_o_przyznanie_licencji_sedziowskiej.doc
Pobierz
Zalacznik_2_oplaty_za_licencje_sedziowskie.pdf
Pobierz
Zasady przyznawania Honorowych Odznak i wyróżnień Śl. ZPN
Pobierz
Wniosek o nadanie medalu za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej (dla działacza)
Pobierz
Wniosek o nadanie medalu za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej (dla klubu)
Pobierz
Wniosek o nadanie odznaki honorowej PZPN (dla działacza)
Pobierz
Wniosek o nadanie odznaki honorowej PZPN (dla klubu)
Pobierz
Wniosek o nadanie diamentowego odznaczenia PZPN (dla działacza)
Pobierz
Wniosek o nadanie diamentowego odznaczenia PZPN (dla klubu)
Pobierz
Wniosek o nadanie tytułu "Członek Honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej"
Pobierz
Wniosek o nadanie tytułu sędziego honorowego/zasłużonego
Pobierz
Wniosek o nadanie brązowej/srebrnej/złotej odznaki honorowej Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Pobierz
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach Mobilnego AMO - RODO